На суши с Юджи Мията

28.06.2019 г. и 03.11.2019 г.

Нашият приятел Юджи Мията от Япония вече от няколко години привлича моя клас по пеене към своята кауза - мирът в света. Ежегодно изнясяме концерти, но понякога обсъждаме идеите му на маса - по-точно на суши и саке. :) 

Real Time Web Analytics